logo_contact

139-0261-2077

135-4372-8531
 • 品名:模块式吸附干燥机(模芯吸附式干燥机)

  压力: 4.5~10 Mpa

  进气温度:≤35℃

  压力露点:-40℃~70℃

  冷却方式:吸附

  咨询热线:139-0261-2077


  [ 产品详情 ]
 • 品       名: 嘉美冷冻式干燥机

  压       力: 0.2~1.0 Mpa

  进气温度: ≤80℃

  压力露点: 2~5℃

  冷却方式:冷冻

  咨询热线:139-0261-2077


  [ 产品详情 ]
 • 品       名:无热再生吸附式干燥机

  压       力: 0.2~1.0 Mpa

  进气温度: 0℃~45℃

  压力露点:-20℃~70℃

  冷却方式:吸附

  咨询热线:139-0261-2077


  [ 产品详情 ]
相关产品
相关资讯
备案号:粤ICP备18096955号